Saturday, September 12, 2009

Renungan : benci


Boleh jadi kamu membenci sesuatu,
padahal ia lebih baik bagi kamu.
Al Baqarah:216Barangkali kamu tidak menyukai sesuatu,
padahal Allah menjadikan padanya
kebaikan yang banyak.
An Nisa: 19

No comments:

Post a Comment